เตรียมตัวก่อนไปอินเดีย

เตรียมตัวก่อนไปอินเดีย

การเตรียมตัวก่อนไปอินเดีย … เส้นทางสังเวชนียสถาน

การเดินทางไปเที่ยวอินเดีย ทุกวันนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีสายการบินให้เลือกหลายสายการบิน หลายเส้นทาง การที่ได้ไปกราบไหว้บูชาสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ให้ครบพุทธสถานทั้ง 4 แห่ง สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ

  1. มัคคุเทศก์และผู้บรรยายที่มีความรู้ การมีพระวิทยากร บรรยายพุทธสถานต่างๆและนำสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อได้ก่อเกิดบุญกุศลที่อุตส่าห์ตั้งใจกันมา (ตรงนี้สำคัญมาก)
  2. การมีความศรัทธา เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา เพราะสถานที่ต่างๆที่ไป อาจหลงเหลือแค่ซากโบราณวัตถุ โบราณสถานเท่านั้น
  3. การมีความอดทน เพราะพุทธสถานแต่ละแห่งอยู่ไกลกันมาก บางครั้งก็นั่งรถกันครึ่งค่อนวัน แต่เราก็จะมีพระวิทยากรบรรยายธรรมตลอดเส้นทาง
  4. การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะบนเส้นทางสังเวชนียสถาน บางครั้งบางคราวทุกอย่างก็ไม่ได้ลงตัวเสมอไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนที่กลับจากการได้ไปเที่ยวแล้ว ท่านอยากกลับไปเที่ยวที่นั่นอีก..
  • ดินแดนภารตะแห่งนี้มีทั้งสุขให้เราเลือก มีทั้งทุกข์ให้เราผจญ ใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเอง พยายามสรรค์สร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีดีต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบ สร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆ
  • หลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนของเราและความยากลำบาก เข้าให้ถึงเสน่ห์ของอินเดียให้ได้ เพราะความเป็นเสน่ห์แบบพิลึกของเมืองแขกนี่เองที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกันไม่รู้จบ ความสุขชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ถวิลหาไม่รู้หาย
  • ผู้จะจาริกบุญอินเดียให้ดูดี ต้องพกศรัทธา พาปัญญา จูงมือความเพียร สะสมบารมีมาให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวัน หากมีศรัทธามาจำกัด ปัญญาจำเขี่ย มีความเพียรอย่างจำใจ จะทำให้ผู้เดินทางอ่อนระโหยโรยแรง พลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่าเสียดาย ขอให้ทำใจให้ได้อย่างเดียว ความสุขหลายอย่างจะตามมา…

เช็ค ทัวร์อินเดียราคา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This