โปรโมชั่นพิเศษ


 

HIMALAYAN JOURNEY BY CONFIDENCE TOUR

เนปาล โปครา กาฐมาณฑุ

เนปาล โปครา กาฐมาณฑุ 4 วัน

จองทัวร์เมียร์มาร์ 6 วัน ย่างกุ้ง – พุกาม – มัณฑะเลย์

เมียร์มาร์ 6 วัน ย่างกุ้ง – พุกาม – มัณฑะเลย์

จองทัวร์อินเดีย Golden Triangle 6 วัน เดลี-อักรา-ชัยปุระ

Golden Triangle 6 วัน เดลี-อักรา-ชัยปุระ

จองทัวร์ ศรีลังกา 6 วัน สิกิริยา-ดัมบูลา-แคนดี้

ศรีลังกา 6 วัน สิกิริยา-ดัมบูลา-แคนดี้

ภูฎาน 5 วัน พาโร – กิมพู – พูนาคา

ภูฎาน 5 วัน พาโร – กิมพู – พูนาคา

จองทัวร์เมียร์มาร์ 3 วัน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ไจติโย

เมียร์มาร์ 3 วัน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ไจติโย

จองทัวร์ พุทธคยา ย่างกุ้ง 5 วัน

พุทธคยา + ย่างกุ้ง 5 วัน

จองทัวร์ ญี่ปุ่น 6 วัน

ญี่ปุ่น 6 วัน 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This